Firmy i zaměstnanci mohou profitovat ze snížení uhlíkové stopy

Naše planeta platí daň za uhlíkovou stopu, kterou každý z nás vytváří. Na snížení našeho nepříznivého vlivu na přírodu však můžeme aktivně pracovat. Šetření zdroji, jako jsou voda, papír či elektřina, navíc není prospěšné pouze pro životní prostředí, ale má svá pozitiva i pro obchod. Jak motivovat zaměstnance, aby se do tohoto úsilí zapojili? Pojďme se podívat na možné scénáře.

V dnešním obchodním světě je těžké dosahovat oboustranně prospěšných řešení, ale pokud se vám podaří podpořit zaměstnance ve snaze o ochranu životního prostředí a zároveň snížit firemní výdaje na energie, pak se vám to jednoznačně povedlo. Ekologické otázky poutají stále větší pozornost veřejnosti a v podnikové sféře nabývá na důležitosti otázka udržitelnosti pod hlavičkou společenské odpovědnosti firem.

Propojení těchto dvou paralelních oblastí je pro podniky opravdu smysluplné, a to hned z několika důvodů. Podle organizace Carbon Trust může ve Velké Británii zapojení zaměstnanců do programů na úsporu energie a vody a snižování množství odpadů znamenat úspory až ve výši 26 % nákladů na energie a likvidaci odpadů. Výsledky víceméně odpovídají těm, ke kterým došel americký odborník Andrew Savitz, který zjistil, že větší důraz na udržitelnost zvyšuje popularitu zaměstnavatele, zlepšuje angažovanost zaměstnanců a zvyšuje jejich produktivitu.

Větší angažovanost zaměstnanců

Výhody, které firma získá, pokud bude klást větší důraz na udržitelnost, se však neomezují jen na snižování nákladů a uhlíkové stopy, ale jsou mnohem komplexnější. Menší a středně velké podniky, které umožní svým zaměstnancům účastnit se aktivit prospěšných pro společnost a životní prostředí, posilují důvěru, která přispívá ke zvýšení loajality, píle a soudržnosti v pracovním týmu.

Co tedy mohou firmy udělat, aby této příležitosti využily? Obecná odpověď na tuto otázku zní: vytvořit program, který odmění zaměstnance za dosažení úspory energií a zdrojů, ať již v práci, nebo doma. Programy na podporu dojíždění do práce na kole jsou jedním z jednoduchých způsobů, jak snížit emise CO2 a zlepšit zdraví a kondici svých zaměstnanců. Další formou může být využití dárků a odměn, které jsou vyrobené z recyklovaných materiálů, nebo poukazů v digitální formě namísto tištěné. Případně mohou zvolit odměny v závislosti na zkušenostech.

Při hledání nových možností si zaměstnavatelé oblíbili nápad udělat z udržitelnosti pro zaměstnance hru. V americké firmě Lockheed Martin zavedli hru na snížení uhlíkové stopy, kdy zaměstnanci získávají body za používání energeticky úsporných žárovek v domácnosti, za energeticky efektivnější nastavení domácího centrálního termostatu či za sledování vzdělávacích videí zaměřených na úsporu energie. Programy formou hry jsou zábavné a dosažené výsledky je také možné propojit se systémem firemních benefitů a odměn.

Udržitelnost může být zábava

Oddělení benefitů a odměn společnosti Sodexo se interně podílí na lepší informovanosti o těchto otázkách a pomáhá klientům zapojit do udržitelnosti jejich zaměstnance. Iniciativa Transborde Atitudes v Brazílii zaměřená na úsporu vody a elektřiny je jen jedním z příkladů praktické realizace těchto zásad. V budově sídla společnosti byly na každém patře nainstalovány vodoměry a následně byla vyhlášena soutěž o Sodexo Premium Pass, který získají zaměstnanci pracující na podlaží, které spotřebuje nejméně vody. Snížil se objem odpadní vody a o víkendech a večer byl omezen provoz výtahů a redukováno osvětlení. Tato akce proběhla v roce 2015, trvala tři měsíce a výsledkem bylo snížení spotřeby vody o 11 %, snížení spotřeby energie o 29 % a produkce odpadu se snížila o 40 000 plastových lahví.

„Své podněty nejprve testujeme s vlastními zaměstnanci, takže výsledky máme ověřené a máme konkrétní podklady, které můžeme prezentovat klientům,“ vysvětluje Luciana Aoki, vedoucí komunikace v produktovém oddělení. „V Brazílii se objevil problém v podobě kritického nedostatku vody a my jsme chtěli ukázat, že je možné lidi přesvědčit, aby se chovali podle zásad udržitelnosti. Změna chování vyžaduje čas, ale soutěž mezi jednotlivými patry všechny bavila a celý proces urychlila,“ dodává Luciana Aoki. Dalším klíčovým krokem byl přechod z balené vody na používání vodních filtrů. Výsledná úspora dosáhla 3000 eur za měsíc.

Spousta příležitostí

Dalším programem je například iniciativa „Zodpovědná restaurace“ v Tunisku, kde asi 800 restaurací, které spolupracují se společností Sodexo, zavedlo sběr plastových odpadů a kuchyňského oleje. V Belgii zase mohou držitelé karet v programu Sodexo Eco-Pass® nakupovat nízkoenergetické spotřební zboží. Jde o úpravu stále populárních dárkových karet pro zaměstnance s důrazem na udržitelnost. Rozmanitost těchto iniciativ podtrhuje jeden důležitý fakt. Příležitostí ke snížení uhlíkové stopy podniku je mnoho: klíčem je správně motivovat pracovníky, aby se o změnu zasadili sami.

Zpět na články