HCM 3.0: Technologie ve službách řízení lidského kapitálu

Řízení lidského kapitálu je podniková strategie v oblasti lidských zdrojů, která byla vyvinuta koncem 90. let 20. století, kdy začaly řízení talentů výrazně ovlivňovat technologie. Co je jejím cílem? Maximalizovat hodnotu nejvýznamnějšího aktiva organizace: jejích zaměstnanců.

„Představa, že o zaměstnancích mluvíme jako o aktivu spoustu lidí rozčílí, ale právě to představuje základní východisko řízení lidského kapitálu,“ vysvětluje expert na řízení lidského kapitálu (HCM z angl. Human Capital Management) Bret Starr. „HCM pomáhá zaměstnancům zlepšovat produktivitu a efektivitu na pracovišti i mimo ně, a přispívá tak k jejich vnitřnímu pocitu naplnění.“

Jak se vyvíjely technologie, vyvíjelo se i HCM. „Technologie jsou základem holistických řešení v oblasti lidských zdrojů, která mohou přispět k integrované uživatelské zkušenosti,“ říká Mia Mends, generální ředitelka Inspirus/Sodexo Benefits & Rewards Service USA. „Nejde však o jedno univerzální řešení pro všechny. Úspěšná strategie musí být šitá na míru a přizpůsobená potřebám každého jednotlivého zaměstnance společnosti.“

Základní pravidla, kterými se HCM 3.0 řídí, ve skutečnosti vycházejí ze zkušeností a zapojení zaměstnanců. „Snažte se pochopit, co si vaši zaměstnanci myslí, co cítí a co potřebují – a to ve všech oblastech, které tvoří pracovní prostředí,“ doporučuje Jacob Morgan, uznávaný odborník na budoucnost práce. Efektivní strategie HCM 3.0 se zaměřují na pět klíčových oblastí, kterými se společnosti musí zabývat:

  • Oceňování: Odměny a pobídky nabízené v rámci HCM mohou nejen zlepšit výkonnost na pracovišti, ale také posílit zdravé chování, a mají tak pozitivní dopad na společnost.
  • Vzdělávání: Dynamické samostatně řízené mikroučení a učení s využitím herních prvků jsou v rámci HCM řešení nástrojem k uspokojení touhy zaměstnanců aktivně se podílet na svém školení.
  • Zdraví a pohoda: Dobře navržené platformy HCM umožňují zaměstnancům přizpůsobit si vlastní prostředí a mohou také zahrnovat koučink, fitness skupiny nebo aplikace pro wellness.
  • Vztahy v rámci komunity: Zaměstnanci se v rámci HCM řešení mohou spojovat do širších sociálních skupin a díky tomu jednoduše sloučit pracovní a osobní život způsobem, který podporuje zapojení.
  • Průzkumy a analýzy: Díky řešení průběžného řízení výkonnosti v rámci HCM 3.0 získají zaměstnavatelé komplexní pohled, což jim následně pomůže lépe porozumět jejich zaměstnancům.

S technologickými nástroji v rámci HCM 3.0 můžete vytvořit společné zapojení a dát pocitu propojení zaměstnanců s jejich organizací, kolegy a komunitami širší význam. Přináší výhody pro každého, protože podniky profitují jak ze zvýšeného zapojení zaměstnanců, tak z důležitých informací o pracovišti, které technologie poskytuje.

Foto Shutterstock.com

Zpět na články