Korejská večeře i mobilní práce. Automobilky o své zaměstnance pečují

Víte, které firmy tradičně obsazují přední příčky soutěže Zaměstnavatel roku společnosti Sodexo? Ano, automobilky! V kategorii nad 5 000 zaměstnanců letos opět zvítězila firma ŠKODA AUTO a.s., třetí místo obsadili Continental Automotive Czech Republic s.r.o. V sekci do 5 000 zaměstnanců bodovala společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o. Proč jsou právě automobilky tak úspěšné? Zeptali jsme se jich!

Nadstandardní odměňování, příkladná péče o zaměstnance v podobě škály bonusů a benefitů i neustálé zlepšování pracovního prostředí. To jsou hlavní body HR strategie, kterou vyznávají automobilky, které v Česku patří mezi top zaměstnavatele. Jak se o své lidi starají ve ŠKODA Auto a.s., v Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a v Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o.? Všem třem automobilkám jsme položili stejné otázky.

Čím jste v soutěži Zaměstnavatel roku podle vašeho názoru bodovali?

ŠKODA: Péčí o zaměstnance. Intenzivně se věnujeme zlepšování pracovních podmínek. Taky stále víc investujeme do sociální infrastruktury v rámci našich závodů. Je patrné, že se nám to vyplácí.

Continental: Každoročně pravidelně navyšujeme mzdy našich zaměstnanců, které reflektují vývoj na trhu práce a svou výší jsou nadprůměrné. Trvale zlepšujeme pracovní prostředí či rozvojové a vzdělávací aktivity našich zaměstnanců. Speciální pozornost dlouhodobě věnujeme rozvoji leadershipu vedoucích na všech úrovních řízení.

Hyundai: Určitě synergií moderního, čistého výrobního závodu, nadstandardního odměňování a příkladné péče o zaměstnance, promítnuté do rozsáhlé škály bonusů a benefitů.

Jak byste popsali HR strategii vaší společnosti?

ŠKODA: Nejde nám jen o krátkodobou motivaci našich zaměstnanců, ale o budování dlouhodobého vztahu. Bez informovaných, spokojených a správně kvalifikovaných zaměstnanců by naše firma nedosahovala takových výsledků. Moc dobře si uvědomujeme, že zaměstnanci jsou pro naši úspěšnou budoucnost klíčoví.

Continental: Roky 2018 a 2019 jsou pro nás především ve znamení budování naší značky jako předního zaměstnavatele na českém pracovním trhu. Nechceme ztratit nic ze své jedinečnosti. Společným cílem je též posílit motivaci a spokojenost našich zaměstnanců a i nadále lákat naší atraktivitou nové talenty.

Hyundai: Základem je skutečná péče a zájem o lidi. Výrazně jsme zlepšili komunikaci uvnitř podniku. Kromě toho, že máme firemní časopis či vlastní televizi, pořádáme pravidelně schůzky vedoucích oddělení administrativy s vedoucími výrobních oddělení, s mistry a předáky. V každé hale je trvale přítomna pracovnice oddělení zaměstnaneckých vztahů, na kterou se lidé mohou obracet s jakýmikoliv dotazy a problémy – pracovními i soukromými. Každý zaměstnanec se také může kdykoliv obrátit na vedení. A velmi důležité je, že na každý dotaz odpovíme.

Máte nějaké speciální HR projekty či „vychytávky“, které u vás ve firmě fungují?

ŠKODA: Mezi nejatraktivnější z našich zaměstnaneckých benefitů patří pronájem vozu, příspěvek na doplňkové penzijní spoření, příspěvek na stravování, nedávno rozšířená nabídka mobilních operátorů a celá řada dalších služeb. K dalším benefitům patří pracovní volno s náhradou mzdy nad rámec zákonné úpravy. Mezi speciální HR projekty patří také flexibilní formy práce, např. mobilní práce. Tento moderní, časově a prostorově flexibilní model práce má za cíl mimo jiné umožnit zaměstnancům sladění pracovního a osobního života.


Jak největší česká automobilka pracuje se svými talenty? Přečtěte si, jak funguje ŠKODA Akademie.


Continental: Aktuálně realizujeme pilotní projekt chatu s operátorem na vybraných pozicích na naší kariérní stránce a chatbota na Facebooku. Od obou projektů si slibujeme lepší komunikaci s kandidáty a větší množství uchazečů o práci v naší společnosti.

Hyundai: Kromě dnes už všeobecně běžného pátého týdne dovolené, dotované teplé stravy na všech třech směnách a bezplatné autobusové dopravy nabízíme i několik programů pro zvýhodněný nákup auta a máme vlastní rehabilitační a fitness centrum, které je zaměstnancům bezplatně otevřeno každý den od šesti hodin ráno do deseti hodin večer.

Zaměstnavatel roku je ocenění zvenčí. Máte zpětnou vazbu i od svých zaměstnanců, jak se u vás cítí?

ŠKODA: Můžeme uvést několik příkladů za všechny: před pár lety k nám do dělnické profese nastoupila zaměstnankyně, jež kvůli aktuální osobní situaci nemohla pokračovat ve studiu na vysoké škole. Školu si v průběhu následujících let dostudovala a následně se posunula z dělnické pozice na odbornou pozici disponentky v oblasti logistiky.

S ohledem na nedostatek kvalifikovaných pracovníků v ČR jsme se také zaměřili na nábor ukrajinských zaměstnanců. Ačkoliv nábor probíhal na dělnické pozice, více než 60 % zaměstnanců mělo VŠ vzdělání. Vysokou kvalitu vzdělání a péči o ukrajinské zaměstnance potvrzuje jejich stabilita a přestup vybraných ukrajinských kolegů na technické pozice v oblasti Technického vývoje či Plánování.

Continental: Na názor se našich zaměstnanců ptáme každý den. Jejich vstupy a návrhy jsou pro nás nesmírně důležité. Vzájemná komunikace a konstruktivní zpětná vazba jsou hnacím motorem pro dílčí projekty a opatření, která mají za cíl neustálé zlepšování pracovního prostřední a podmínek.

Hyundai: Jako jeden z nejoblíbenějších benefitů se v hodnocení zaměstnanců ukázaly tzv. odpolední rodinné návštěvy. Pracovník HMMC může pozvat až čtyři rodinné příslušníky, které přivítá člen nejvyššího vedení společnosti, následuje úvodní film, vlastní prohlídka výrobního závodu v návštěvnickém vláčku a celá návštěva je ukončena bohatou korejskou večeří a dárkem pro každou rodinu. Každá taková návštěva je zajímavý zaměstnanecký příběh – a někdy jsou to až dojemné momenty.

Za odpovědi děkujeme Tomáši Koterovi ze ŠKODA Auto a.s., Milanu Kubíčkovi z Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a Petru Vaňkovi z Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o.

Zpět na články