Nedostatkové profese můžete přilákat firemním bydlením

Nedostatek odborníků nutí firmy lákat zaměstnance na stále zajímavější benefity. Jedním z nich je i nabídka ubytování. Takovou motivaci používal už třeba Tomáš Baťa.

„Kolektivně pracovat, individuálně žít.“ To bylo heslo Tomáše Bati, který pro své zaměstnance nechal na začátku dvacátého století vystavět domky z červených pálených cihel. „Bude potřebí bytů. Může-li být co krásnějšího, než může-li člověk uchýliti se do svého, když občerstviv se zasedne dokonce i do své zahrádky, kde sluníčko nejkrásněji na světě svítí, kde prohřálo vzduch i ve stínu, že milo tam setrvat jako ve vlažné koupeli,“ prohlásil Baťa v závodních novinách v roce 1918. Moc dobře si totiž uvědomoval, že zaměstnanec, který nemusí každý den absolvovat dlouhou cestu do práce, není tak unavený a podává lepší pracovní výkony.

Podnikový byt nebyl pro každého

Firemní bydlení nevymizelo ani za socialismu, tehdy se mu ovšem říkalo podnikové a rozhodně nebylo určeno pro každého. Byt od podniku mohl dostat politický kádr nebo člověk, které se upsal do pracovního poměru na několik let. Svým zaměstnancům je poskytovaly například doly, České dráhy a další velké firmy. V roce 1992 pojem podnikový byt v souvislosti se změnou občanského zákona zanikl a zrodil se termín služební byt. Dnes je svým zaměstnancům nabízejí státní instituce, jako jsou ministerstva, složky záchranného systému nebo obce pro profese, které občané potřebují (lékaři či učitelé).

Aby firma Agrostroj přilákala strojníky do Pelhřimova, zakoupila kousek od obce pozemek a začala na něm stavět 100 nadstandardních bytů.

Byt jako lákadlo pro odborníky

V posledních letech se nabídka firemního bydlení objevuje mezi nabízenými benefity stále častěji. Personalisté jimi lákají nedostatkové profese, jako jsou strojaři, elektroinženýři, IT odborníci nebo vysoce postavení manažeři. Výstavba vlastního bydlení není zatím příliš obvyklá, i když i tady bychom našli průkopníky.

Do Pelhřimova se snaží bytovou výstavbou dostat odborníky strojírenská firma Agrostroj. Její majitel Lubomír Stoklásek neskrývá, že velkou inspirací je pro něj již zmiňovaný Tomáš Baťa. V roce 2015 společnost zakoupila od obce pozemek vzdálený jen 15 minut od závodu a na něm začala stavět 100 nadstandardních bytů – dvoupokojový byt bude mít plochu 70 metrů čtverečních a třípokojový 92 metrů čtverečních.

Do výstavby bytů se pustil i Sotirios Zavalianis, majitel vyhlášených nemocnic v Berouně a Hořovicích. Protože již vyčerpal možnost pracovních sil v regionu, rozhodl se do středních Čech přilákat mladé lékaře a zdravotní sestry, kteří zatím nejsou schopni si sami zajistit bydlení. Výhodou Zavalianise je, že součástí jeho rozsáhlého holdingu je i stavební firma, která se o výstavbu postará.


Chybí vám kvalifikovaní zaměstnanci? Zaostřete na pracovní podmínky a benefity, které jim můžete nabídnout.


Řada firem na bydlení alespoň přispívá

Řada dalších firem pak byty do svého majetku koupila či si je pronajímá nebo se snaží pomoci zaměstnancům s bydlením jiným způsobem. Bosch Group například nabízí příspěvky na nájem, hypoteční programy či bezúročné půjčky, Škoda Auto zaměstnancům slibuje příspěvek na pořízení, modernizaci, výstavbu či přestavbu bytu a domu.

Daleko rozšířenějším benefitem je ovšem nabídka ubytování ve vlastní či smluvní ubytovně. Týká se především zaměstnanců v dělnických profesích, často pocházejících ze zahraničí, nebo těch na začátku kariéry, kteří nechtějí utrácet za drahé nájemné a strohé ubytování nějakou dobu vydrží.

Daňová legislativa z pohledu zaměstnavatele

Příspěvek na ubytování je osvobozen od daně, pokud zaměstnanec bydlí v jiném městě, než je místo výkonu práce, a místo přechodného bydliště souvisí s výkonem práce. Zároveň se jedná o nepeněžité plnění, což znamená, že peníze nedostane zaměstnanec, ale zaměstnavatel je posílá přímo vybranému ubytovacímu zařízení či pronajímateli. Pokud by došlo na peněžité plnění, podléhalo by zdanění v plné výši. U zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný náklad ve sjednané výši, tedy bez stanovení finančního limitu.

A co to znamená pro zaměstnance?

Vejde-li se příspěvek zaměstnavatele do částky 3500 Kč za měsíc, zaměstnance se daň z příjmu netýká. Ze všeho nad tuto hranici však musí zmiňovanou daň odvádět. Pokud dostane příspěvek na ubytování například ve výši 10 000 Kč měsíčně, prvních 3500 Kč se nedaní a zbývajících 6500 Kč se zdaní stejně, jako by peníze obdržel navíc k výplatě.

Foto: Shutterstock.com

Zpět na články