Než přijde Ježíšek z berňáku

Jakmile do podniku naběhne kontrola z finančního úřadu, má knedlík v krku i ten nejdůslednější provozovatel restaurace. Gastronomie a daně jsou jednoduše kapitola sama pro sebe, která má svá vykutálená specifika. Jak se s nimi vypořádat?

Potíže s daněmi nejsou v gastronomii žádným ojedinělým jevem, zejména v oblastech daně z příjmů a daně z přidané hodnoty je toto odvětví velmi specifické. Aby vaše patálie s účetnictvím byly přeci jen o něco snazší, rozhodli jsme se podívat na kobylku nejčastějším problémům, se kterými se provozovatelé restaurací a jejich účetní každoročně potýkají.

Posviťte si na zásoby

Právě ty jsou totiž většinou středem pozornosti daňových kontrol. Zásoby podstatně snižují daňový základ, vaší povinností je tedy dokázat jejich souvislost s dosahovanými příjmy. A ta se dá prokázat jedině důslednou evidencí.

Musíte tedy být schopni pokaždé doložit, že jste zaúčtované zásoby v nákladech opravdu spotřebovali. Týká se to i vedlejších pořizovacích nákladů, například dopravy. Řádná evidence vám navíc pomůže i s daní z přidané hodnoty – hodí se pro uznání plného nároku na odpočet daně z přidané hodnoty z pořízených zásob.

Když se něco pokazí nebo ztratí

Manka a škody na zásobách nemusí nutně dělat takové potíže, jak by se na první pohled mohlo zdát. Podle zákona totiž nejsou (v případě, že přesahují náhrady) daňovým nákladem. Neuhrazený rozdíl mezi celkovou výší škody nebo manka a skutečně přijatou náhradou prostě není daňově účinný.

Dejte si však pozor na to, co budete považovat za škodu. Zákon ji totiž vnímá jako znehodnocení majetku do té míry, že musí být z provozu vyřazen. Je velmi nutné, aby byla doložena policií, bez oficiálního potvrzení jde bohužel o nedaňový náklad. Stejné je to i v případě, že vám záhadně zmizí část tržby.

Krádeže jsou bohužel součástí tvrdé podnikatelské reality, a to nejen finanční. Občas se ztratí také samotné zásoby. Zde je pak obzvlášť nutné, abyste vše pečlivě evidovali a dokázali doložit protokolem od policie, který vaše tvrzení před kontrolou obhájí.

Manko vzniká ve chvíli, kdy je po inventuře skutečný stav nižší než účetní, a není tak úplně zjistitelné, kde tento rozdíl vznikl. I tady jde o nedaňový náklad, nepočítají se do něj ale přirozené úbytky vyplývající z běžných vlastností zásob.

Likvidace zásob

Daňovým nákladem mohou být ve vašem podniku také výdaje, které vznikly v důsledku prokazatelné likvidace zásob. K prokázání je přitom nutné vypsat protokol, kde uvedete důvod likvidace, způsob, místo a čas jejího provedení, specifikaci předmětu likvidace, způsob naložení se zlikvidovaným materiálem a seznam pracovníků, kteří byli za likvidaci zodpovědní. Pokud se ale rozhodnete nevyužité zásoby prodat, tržba je zdanitelným výnosem.

Reklama a reprezentace

I když by se mohlo zdát, že jde o dvě úplně stejné věci, zákon reklamu od reprezentace striktně odděluje: reklama je daňově účinný náklad, zatímco reprezentace je náklad neúčinný. Reprezentací se rozumí zejména různé občerstvení, malé dárky nebo jiné výdaje na pohoštění. Reklama pak zahrnuje reklamní a propagační předměty. Podle zákona se jimi rozumí takový předmět, který je označen obchodní firmou nebo ochrannou známkou, např. logem podniku, pořizovací cena nepřesahuje 500 Kč a jedná se o zboží, které není předmětem spotřební daně (s výjimkou tichého vína).

Důslednost je klíč

Daňová legislativa není žádná legrace a k tomu, abyste jí rozuměli, je potřeba opravdu široký přehled. Je také časté, že názory berních úředníků se mohou v jednotlivých případech rozcházet. Hlavní ale je, abyste vždy měli jasný přehled o postupech ve vašem podniku a zároveň dokázali pečlivě předložit patřičné dokumenty, které ho v případě návštěvy z finančního úřadu ochrání před všemi nepříjemnostmi.

Foto: Profimedia.cz

Zpět na články