Přijímací pohovor: Jak se ptát, abyste všechno věděli

Už víte, jak dostat lidi k pohovoru a hned je neodradit. Teď už máte uchazeče nebo uchazečku před sebou a pohovor začíná. Na co byste se měli ptát, abyste se dozvěděli všechno, co o nováčkovi vědět potřebujete?

Nepokládejte otázky, které předjímají odpověď, ani ty, které vyžadují jen ano nebo ne. Klaďte otázky otevřené, které uchazeči umožní ukázat jeho názory, zkušenosti a znalosti. Příklad? Máte zkušenosti s obsluhou v kavárně? Ano / Ne. Jinak formulovaná otázka: Jakou zkušenost máte s obsluhou v kavárně? Pracoval jsem v kavárně tři roky a naučil jsem se… Dáte tak prostor uchazeči, aby vás přesvědčil, zda bude člověkem na svém místě, a víc se o něm dozvíte.

Životopis je vodítko, ale pozor na domněnky

Je dobré předem zvážit, jaké zkušenosti a dovednosti od kandidáta požadujete a co ho můžete nebo chcete naučit. Rozmyslete si, které dovednosti vám stačí ověřit při rozhovoru a které potřebujete prakticky vyzkoušet (například včetně aktivní znalosti jazyků – ta se dá ověřit už při pohovoru).

Zaměřte se na životopis a chtějte znát detaily. Ptejte se na konkrétní situace v předchozích zaměstnáních a na to, jak je uchazeč vyřešil. Životopis je vodítko, ale dejte pozor, abyste si jen nepotvrzovali svou předem utvořenou představu o kandidátovi. Soustřeďte se na jeho odpovědi – na to, co říká, i na to, co neříká, na jeho vystupování, gesta, zda udržuje oční kontakt a podobně.

Zaměřte se na konkrétní situace

Oblastí, o nichž se při pohovoru potřebujete něco dozvědět, je víc. Patří sem praktické zkušenosti člověka, který sedí před vámi. Ptejte se na povinnosti a pracovní náplň v jeho stávajícím nebo minulém zaměstnání i na konkrétní praktické dovednosti a zkušenosti, které vyžadujete nebo které se bude muset naučit. Mluvte o praxi v příkladech, chtějte vědět, jak dříve řešil situace, s nimiž se setká i u vás. Zajímejte se i o to, jak pracoval v týmu, jak vedl lidi, pokud to má být jeho pracovní náplní, a jak v práci vycházel s kolegy a klienty. Nebo jak si představuje svého nadřízeného. Má-li referenční kontakty, využijte je.

Otázky, které se týkají vzdělání, zhodnotí nejen to, co v této oblasti uchazeč absolvoval, ale i jaký má vztah k dalšímu rozvoji. Jestli má pocit, že už se nic učit nemusí, může to signalizovat potíže. Plus naopak může být, když ukáže vlastní iniciativu a chuť se učit něco nového – což se může projevit i mimo práci, třeba dobrovolničením. V takovém případě však myslete na to, že musíte jeho chuť k rozvoji uspokojit. Jinak bude mít pocit stagnace a po kariérním rozvoji se brzy poohlédne jinde.

Poznejte důvod změny i finanční představy

Dalším tématem, které byste měli otevřít, jsou důvody a motivace ke změně zaměstnání. Z jakého důvodu uchazeč odchází nebo odešel z předchozí práce? Pokud začne pomlouvat, příště bude podobně mluvit o vás… Co ho vede k tomu, že si po práci na volné noze hledá zaměstnání? Z jakého důvodu chce pracovat právě u vás a co ho na pracovní pozici zaujalo? Co od této práce očekává a jaké o ní má představy? Co je pro něj v práci podstatné, aby v ní byl spokojený? Co naopak sám nabízí – jaké silné stránky u sebe vidí a co chce zlepšit? Z jakého důvodu byste měli vybrat právě jeho?

Zařaďte i otázky na jeho nebo její dlouhodobější pracovní cíle a směřování. Můžete tak posoudit, zda cíle vykazují určitou vnitřní logiku, nebo jestli poukazují spíš na přelétavost nebo neschopnost uvažovat v delším časovém horizontu.

V neposlední řadě položte otázku na představu o finančním ohodnocení. A ptejte se, jaké pracovní podmínky si uchazeč představuje a jaké benefity očekává. Je to v souladu s tím, co nabízíte? Signálem k zamyšlení může být jak moment, kdy jsou představy uchazeče přemrštěné, tak situace, kdy je příliš skromný, protože se podceňuje.

Praktický tip: Na co se rozhodně neptat

Vedle otázek, které byste položit měli, existuje i řada těch, které položit nesmíte. Zapovídají to platné zákony. Vyhněte se otázkám, které se týkají rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního handicapu, náboženského vyznání, víry nebo světového názoru, i otázkám na těhotenství, děti a rodinné poměry, či na to, zda je uchazeč v odborech a jaké má politické názory. S podobnými tématy riskujete popotahování kvůli diskriminaci.

Foto: Shutterstock.com

Zpět na články