Reference je důležitější než plat. Jak si studenti vybírají budoucího zaměstnavatele?

Která kritéria jsou pro české mileniály při výběru zaměstnavatele důležitá, když přijde řeč na oblast odměňování a benefitů?

Přátelské pracovní prostředí a možnost dosažení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Preference, podle kterých si současní absolventi nejčastěji vybírají svého budoucího zaměstnavatele, možná překvapily leckteré personální manažery. Studenti českých vysokých škol v nejnovějším průzkumu Universum Talent Survey z roku 2017 totiž dali firmám jednoznačně najevo, že tzv. work-life balance je pro ně důležitější než výše platu. Průzkumu se účastnilo na čtrnáct tisíc studentů.

Největší odměna? Jméno firmy, které se bude vyjímat v životopise.

Universum Talent Survey sestával z několika částí. Podívali jsme se na oddíl týkající se oblasti odměňování a kariérního postupu. Zde studenti českých vysokých škol napříč obory označili jako nejdůležitější kritérium u budoucího zaměstnavatele dobrou referenci, která jim bude v celé následující kariéře zdobit životopis. Jako významný faktor dobrou referenci zařadilo téměř 46 % studentů.

V závěsu za dobrými referencemi se v kategorii odměňování ocitlo kritérium vysoké budoucí mzdy. Tu uvedlo jako podstatnou necelých 44 % studentů. Zde se ovšem hodnoty lišily v závislosti na oboru studia. V IT oborech vítězilo toto kritérium u téměř 50 % studentů a v případě studentů práv dokonce u více než 55 % dotazovaných. Naopak výše budoucí mzdy byla méně důležitým faktorem pro studenty humanitních (35 %), přírodovědných (37 %) a zdravotnických (38 %) oborů.

Celkově se ovšem ukázalo, že pro absolventy českých vysokých škol je mnohem významnější vyhlídka dobré mzdy v budoucnu než aktuální výše nástupního platu. Tu jako významné kritérium v kategorii odměňování uvedlo „jen“ necelých 37 % studentů. Zajímavá základní mzda se tak umístila jen těsně nad zaměstnaneckými výhodami a benefity, které uvedlo téměř 36 % studentů. Benefity byly nejdůležitější pro studenty ekonomických a IT oborů (u obou ji zvolilo 39 % studentů), naopak u studentů zdravotnických oborů hrály mnohem méně významnou roli (26 % studentů).

Podmínky, za kterých dojde k navýšení platu, by měly být jasně stanovené.

Jak ale uvádí například Lucie, čtyřiadvacetiletá studentka posledního ročníku architektury, posledně jmenovaná kritéria se mohou navzájem doplňovat. „Od budoucího zaměstnavatele očekávám zajímavou základní mzdu, která bude odpovídat dosaženému inženýrskému titulu a náročnosti technické práce. V případě nižší mzdy pak předpokládám kompenzaci např. v podobě stravenek, služebního tarifu pro telefon, služebního PC apod.,“ plánuje Lucie a dodává: „Očekávám také jasně stanovené podmínky, za kterých postupně k navýšení platu dojde.“

Mezi další rozhodující kritéria při výběru budoucího zaměstnavatele, která stojí za zmínku, ještě patří příležitost k vedení lidí, kterou uvedla téměř čtvrtina studentů (23 %).

Více než pětina vysokoškoláků (21 %) považuje pak stejně jako studentka architektury Lucie za klíčovou jasně danou cestu ke kariérnímu postupu. Pro 17 % studentů je rozhodující příplatek nebo kompenzace za práci přesčas a 15 % studentů motivuje výkonnostní odměna. Jen pro 9 % studentů je v práci rozhodující rychlý kariérní postup.

O průzkumu

Průzkum Universum Talent Survey v Česku od roku 2014 sestavuje žebříček nejatraktivnějších zaměstnavatelů na základě hlasů tisíců studentů. Kromě preferovaných pracovišť zjišťuje, jaký studenti očekávají nástupní plat nebo které benefity požadují. Původem švédská společnost Universum působí celosvětově v oblasti employer brandingu, a proto česká data dokáže porovnat i s těmi zahraničními.

Zpět na články