SAP Services se snaží zlepšovat svět

Před nedávnem jsme vás seznámili se Sdružením Neratov, které vloni v soutěži Zaměstnavatel roku získalo ocenění pro neziskové organizace v kategorii Zaměstnavatel bez bariér. Za korporace získala ve stejné kategorii cenu společnost SAP Services. Porotu zaujala svým programem Autismus v práci, který dává šanci lidem s Aspergerovým syndromem.

Život s Aspergerovým syndromem je komplikovaný jak pro diagnostikovaného člověka, tak pro jeho okolí. Přestože jde často o nadprůměrně inteligentní lidi, mívají vážné potíže v komunikaci či v sociálním chování. Složitě navazují vztahy a těžko se zapojují do společnosti. Získat práci je pro ně i přes jejich vysokou inteligenci velmi složité.
„Mnoho lidí s Aspergerovým syndromem pracovat nemůže, byť je jejich intelekt v pořádku. Ale třeba nezvládnou tlak na pracovní výkon. Jiní nedokáží navzdory svému vzdělání a schopnostem projít výběrovým řízením, protože se chovají nestandardně již u pohovoru,“ říká Alexandra Pálková, koordinátorka programu Autismus v práci ve společnosti SAP Services.

Dělat svět lepším

Jednou z vizí společnosti SAP Services je dělat svět lepším. Mezi její iniciativy patří i myšlenka dát šanci talentovaným lidem s autismem. Idea vznikla před několika lety v německé centrále firmy. Protože se pilotní program osvědčil, postupně se rozšířil do dalších zemí a v roce 2015 s ním začali i v České republice. „Mezi lidmi s poruchou autistického spektra se obvykle hledají zejména programátoři a další IT profese. V naší společnosti však zaměstnáváme pracovníky s tímto handicapem i v jiných oborech. V současnosti máme v České republice celkově dvanáct zaměstnanců s Aspergerovým syndromem v HR a ve financích,“ podotýká Alexandra Pálková.

Začíná to už u pohovoru

Klasický přijímací pohovor kandidáti s Aspergerovým syndromem v SAP Services absolvovat nemusejí. Firma pro ně společně s Národním ústavem pro autismus vyvinula tříkolové přijímací řízení, které respektuje handicap, přesto odhalí jejich přednosti. „K nim patří například smysl pro dodržování nastavených mechanismů a pravidel či odolnost vůči nástrahám stereotypní práce. A právě při analytické práci s daty, tedy činnosti, která je v SAP Services častá, tyto vlastnosti vyniknou,“ vysvětluje Alexandra Pálková.

Plná integrace

Společnost zaměstnance s poruchou autistického spektra plně začleňuje do pracovního procesu. Od začátku jsou součástí týmu a účastní se i mimopracovních aktivit. „Tito lidé běžně sedí ve velkých kancelářích firmy mezi ostatními zaměstnanci, pouze někdy se pro ně najde vhodnější místo, například jeden zaměstnanec sedí v koutě zády k ostatním, aby ho jejich přítomnost nerozptylovala. K dispozici je jim průběžná podpora Národního ústavu pro autismus, jinak se jejich podmínky ani výkon nijak neliší od ostatních, tedy nehandicapovaných zaměstnanců,“ uvádí Alexandra Pálková.
Podle jejích slov přinesl program Autismus v práci všem zaměstnancům, kteří byli v rámci něj přijati, novou energii do dalšího života. „Mají dobrou kvalifikovanou práci a s tím související finanční nezávislost. Pracují v příjemném pracovním prostředí, kde navázali nová přátelství a kde mohou být sami sebou,“ doplňuje Alexandra Pálková.

Práce nekončí

Pozitivní výsledky motivují firmu pokračovat v těchto aktivitách. Dnes společnost SAP globálně zaměstnává více než stovku osob s poruchou autistického spektra, do roku 2020 jejich počet plánuje navyšovat až na jedno procento všech svých zaměstnanců, což odpovídá i jejich podílu v populaci. „Naše úspěchy inspirují i další společnosti, které jsou součástí SAP. Věřím, že v inovativním přístupu k náboru a vzdělávání handicapovaných zaměstnanců můžeme být pro ostatní společnosti skutečnou inspirací,“ říká Alexandra Pálková.
To vše ocenila porota soutěže Zaměstnavatel bez bariér. „Ocenění si velmi vážíme, bereme je jako potvrzení toho, že se ubíráme správnou cestou. Nejde přitom o jednorázový projekt – zlepšovat svět kolem nás se snažíme dlouhodobě a budeme v tom pokračovat i nadále,“ říká Alexandra Pálková.

SAP Services

  • SAP Services je samostatná pobočka SAP SE, působící na českém trhu od roku 2004.
  • V Praze v Nových Butovicích zaměstnává v podnikových službách kolem tisícovky lidí.
  • Kanceláře podporují i aktivní a zdravý životní styl. Zaměstnanci mohou využívat plně vybavenou firemní posilovnu či malou lezeckou stěnu. V prostorách jsou stylové, tematicky odlišené relaxační zóny, samostatný dětský koutek či terasy s grilem a bylinkovými komunitními zahrádkami.
  • V SAP Services je 33 % cizinců, dohromady 52 národností.
  • Společnost v ČR od roku 2015 zaměstnává lidi s Aspergerovým syndromem.
  • Program Autismus v práci obdržel čestné uznání Aplaus, které uděluje Národní ústav pro autismus. I díky němu získala společnost ocenění Zaměstnavatel bez bariér.

Zpět na články