Škodovce se osvědčuje synergie učiliště s výrobním závodem

Víc než 90 let provozuje automobilka ŠKODA AUTO v hlavním výrobním závodě své firemní učiliště. To se za necelé století samozřejmě velmi proměnilo. Dnes je učiliště součástí ŠKODA Akademie a žáci se tu v posledních ročnících učí od špičkových specialistů na nejmodernějších přístrojích v laboratořích určených primárně pro vzdělávání zaměstnanců. Na naše otázky k unikátnímu projektu odpovídali koordinátor technické přípravy ŠKODA Akademie Pavel Odvárka a koordinátor odborného výcviku na středním odborném učilišti ŠKODA AUTO Vladimír Špicar.

Se svým projektem synergie středního odborného učiliště a vzdělávání dospělých jste se dostali do finále soutěže Ceny personalistů za nejlepší HR projekt, kterou uděluje společnost Sodexo. Oč přesně v projektu jde?

Pavel Odvárka: ŠKODA AUTO má své podnikové učiliště, které se již od dvacátých let minulého století nepřetržitě stará o přípravu budoucích zaměstnanců. Po vstupu německého koncernu Volkswagen do podniku zde vzniklo oddělení vzdělávání zaměstnanců, které zahrnuje i skupinu technické přípravy. Ta je vybavená nejmodernějším zařízením, aby například údržbáři uměli opravovat současná automatizovaná výrobní zařízení a třeba vývojáři uměli efektivně pracovat s používanými CAD systémy. Náš HR projekt spočívá ve společném využívání zařízení a know-how zaměstnanců jak pro vzdělávání dospělých zaměstnanců, tak žáků středního odborného učiliště ŠKODA AUTO.

Škoda Academy, Mladá Boleslav

V čem spočívá největší přínos vašeho HR projektu? Čím jste oslovili porotu soutěže Ceny personalistů, aby váš projekt ocenila?

P. O.: Chtěli jsme ukázat, jak by podle našeho názoru mělo být organizováno technické vzdělávání ve velkém průmyslovém podniku. Uvědomujeme si, že ŠKODA AUTO je vzhledem ke své velikosti asi jedinečná, ale při určitých úpravách by tato koncepce mohla být využita i u menších firem. Myslíme si, že hlasující personalisty jsme v prvním kole oslovili tím, že jsme mluvili i o žácích učiliště, čímž jsme se odlišili od ostatních projektů zaměřených na zaměstnance.

Při určitých úpravách by tato koncepce mohla být využita i u menších firem.

Jak k propojení SOU strojírenského ŠKODA AUTO a vzdělávání dospělých ŠKODA AUTO došlo? Inspirovali jste se například v nějakém obdobném zahraničním projektu?

P. O.: K úzkému propojení a zintenzivnění spolupráce, která v omezenější formě probíhala již dříve, došlo v roce 2013. V dubnu toho roku vznikla integrací učiliště do oddělení rozvoje lidských zdrojů interní vzdělávací instituce ŠKODA Akademie. Tím se ŠKODA AUTO připojila ke koncernovému trendu transformace vzdělávacích oddělení.

Jak si synergii pochvalují samotní žáci i zaměstnanci zapojení do vzdělávání dospělých?

P. O.: Je viditelné, že nikoho nezaráží, že se třeba v robotové laboratoři na dvou robotech učí zaměstnanci a na dalších dvou třeba žáci učiliště. Berou to jako zcela přirozenou věc.

Učiliště provozujete v hlavním výrobním závodě už od roku 1927. Dnes je součástí ŠKODA Akademie. Jak se vyučování za 90 let změnilo a jak vypadá jeho podoba dnes?

Vladimír Špicar: Těch změn bylo v historii učiliště hodně a vydalo by to na samostatný článek. Například po jistou dobu bylo ve firmě pouze středisko praktického výcviku a všeobecně vzdělávací předměty a další teorie se učily na škole „ve městě“. Dnes má učiliště výuku teorie vlastní. Ale to je změna, která se týká organizace výuky. To nejdůležitější spočívá ve změně výrobních technologií a v posunu v oblasti dovedností absolventů. Zatímco před devadesáti lety byla výroba aut založená převážně na manuální zručnosti zaměstnanců, v současnosti máme více než polovinu absolventů, kteří musí znát různé počítačové systémy, umět programovat řídicí automaty a roboty nebo CNC obráběcí stroje. Absolventi oborů autoelektrikář a autotronik se vyznají i v elektronických systémech vozů a jsou již připravováni i na práci na elektromobilech. Naopak například obor truhlář, který byl důležitý pro výrobu dřevěných částí karoserií, již přestal být pro naše potenciální zaměstnance potřebný.

Kolik má učiliště v současné době žáků v prezenčním studiu a jaké jsou dnes nejoblíbenější obory?

V. Š.: Naše učiliště v denním studiu navštěvuje téměř 950 žáků. Oblíbené jsou především maturitní obory, například průmyslový logistik, IT mechatronik nebo mechanik seřizovač, jehož orientaci na CNC obrábění trochu utlumujeme a směřujeme jeho zaměření více směrem k robotovým technologiím a automatizaci. Z učebních oborů je největší zájem o obor autoelektrikář, jehož uplatnitelnost ještě stoupne s nástupem elektromobility.

Snažíte se zvýšit podíl dívek v odborném vzdělávání, například pořádáte kariérní den pro žákyně základních škol. Daří se přitáhnout dívky ke studiu technických oborů?

V. Š.: Trvale se snažíme zvyšovat počet kvalitních uchazečů. Nejenom dívek, ale i chlapců. Dívky jsou však nedílnou součástí učiliště a rády se aktivně zapojují do projektů. Jsou kreativní a komunikativní a tím pozitivně ovlivňují celkovou atmosféru školy. Naše učiliště pořádalo v lednu 2013 jako první v republice den pro dívky. V současné době je to již několik akcí ročně, při nichž se snažíme dívkám různého věku prostřednictvím her a dalších zajímavých aktivit přiblížit prostředí učiliště a provozů firmy a tím v nich probudit zájem o technické vzdělání. Zájem dívek o naše učiliště obecně vzrůstá.

Škoda Academy, Mladá Boleslav

V nabídce jsou i nástavbové obory a obory vyučované v režimu dálkového studia. Kolik zaměstnanců dnes využívá možnosti nástavbového studia k prohloubení své kvalifikace? Jací zaměstnanci této možnosti využívají? 

V. Š.: Dálkové studium navštěvuje 63 zaměstnanců firmy (47 učební obory, 16 maturitní obory), kteří si zlepšují svoji kvalifikaci vyučením v oborech, které jsou důležité pro jejich současnou práci a jejichž absolventů je na trhu práce nedostatek. Jsou to například obory karosář, automechanik nebo autoelektrikář. Převážně jde o zaměstnance, kteří v dětství učinili špatné kariérní rozhodnutí a které jejich původní obor buď nebavil, nebo v něm nenašli uplatnění. Veškeré studium je pro zaměstnance zdarma.

Příklad ze zahraničí: Tesla University

Tesla, americká automobilka a energetická společnost, která sídlí v oblasti Silicon Valley, nabízí studentům a čerstvým absolventům v rámci Tesla University stáže na tříměsíční, půlroční, osmiměsíční nebo roční bázi. V nabídce jsou kromě technických (automobilové inženýrství, počítačové inženýrství, informatika, elektrotechnika, výpočetní technika, průmyslové inženýrství, strojírenství, mechatronika, výroba a robotika) i netechnické obory (účetnictví, finance, lidské zdroje, marketing a prodej). „Snažíme se propojit studenty s týmy a projekty, které nejlépe odpovídají jejich zájmům a zkušenostem. Na oplátku očekáváme od studentů, že budou vykonávat svou práci stejně excelentně jako ostatní zaměstnanci,“ tak zní jejich filozofie. Mnoho absolventů Tesla University pak do Tesly nastupuje na plný úvazek.

Zdroj: Foto Škoda Auto

Zpět na články