Trendy na pracovišti: Udělejte z kanceláře wellness

Někomu stačí stravenky, jiný chce i příspěvek na dovolenou a další požaduje mít vedle kanceláře tělocvičnu a neustále k dispozici doktora či zubaře. Právě takových zaměstnanců přibývá. A firmy si moc dobře uvědomují, že udělat z pracoviště tak trochu wellness se jim vyplatí.

Jsou to zaměstnanci, kteří si začínají všímat, že nabídka firemních benefitů tomu, co chtějí, často neodpovídá. „Většina pracovních wellness programů není dobře navržená. Zaměstnanci si uvědomují důležitost celostního, osobního přístupu zaměřeného na pracovníka,“ říká Nebeyou Abebe ze severoamerické divize společnosti Sodexo, která také provedla velkou studii o současných trendech na pracovištích. Právě proměna zaměstnaneckých benefitů a ve výsledku i kanceláří v jakési wellness destinace je jedním z nich. Firmy, které se takovým místem chtějí stát, vědí, že potřebují změnit svou politiku, zaměstnanecké programy i vybavenost.

Wellness jako prevence

Co všechno tedy spadá pod nový trend wellness 3.0? Jde o ryze holistický, všezahrnující přístup. Spočívá jak v ochraně před pracovními úrazy a v prevenci nemocí, čímž se rovněž zvyšuje spokojenost zaměstnanců, tak například i v kultivaci pracovního prostředí, kam spadá nejen vylepšování vybavení či nabídky jídla, ale i poradenství ohledně jídelníčku, lekce cvičení, meditace nebo masáže.

Wellness 3.0 zahrnuje prevenci, jídlo, poradenství i masáže

Cíl je jasný: omezení absencí v zaměstnání, představení návyků zdravého životního stylu včetně zvládání stresu, a tím zvýšení pracovní výkonnosti. Vedlejším efektem je také příjemná atmosféra na pracovišti a dobré vztahy mezi kolegy.

Doktoři i tělocvičny

Konkrétních změn si všimnete už třeba v kantýně. Zdravé jídlo tu uvidíte jako první, naopak nezdravé je schované někde vzadu, na zdech visí obrazy zaměřené na zdravý životní styl – čerstvé jídlo plné vitaminů, lidé v pohybu, aktivní a pokud možno i s rodinami.

Ale firmy jdou mnohem dál. Třeba zaměstnanci společnosti Google mají k dispozici firemní lékaře, fyzioterapeuty, chiropraktiky nebo specialisty na masážní terapii. Jiné firmy zase nabízejí kola, v budovách staví volejbalové kurty, tělocvičny na jógu nebo posilovny, kam mají zaměstnanci přístup zdarma.

Pohodová kultura

Klasický starý model složený z jednotlivých nabídek wellness programů už se tedy stává minulostí. Modernější pojetí se zaměřuje na vytvoření celkové „kultury pohodového života“. Jde o úzké spojení fyzické, finanční a emocionální pohody, nejen o fyzické aspekty životního stylu. Zaměstnavatel musí vytvořit podmínky, které zlepší stravu, fyzičku a ve výsledku i náladu, spánkový režim a celkový pracovní výkon zaměstnanců.

Stačí sídlo firmy navrhnout tak, aby si tam každý našel to svoje, ať už je to zmíněná tělocvična, nebo kojicí koutek… Vzhledem k tomu, že společnosti investují až 90 procent provozních nákladů do lidí, i malá změna může mít dalekosáhlé důsledky, co se týče spokojenosti, produktivity a nakonec i výnosů.

Volnočasové benefity vždy po ruce

Nechte své zaměstnance, ať si sportovní či wellness aktivitu vyberou podle svého. S kartou Flexi Pass CARD mohou mít všechny volnočasové benefity vždy u sebe. Má stejné daňové výhody jako papírové volnočasové poukázky a můžete ji objednat samostatně nebo jako součást Cafeterie mojeBenefity. 

Zajímají vás další trendy na pracovištích? Podívejte se na globální studii Sodexo.

Zpět na články