Vnitřní síla: zapojte zaměstnance do firemní odpovědnosti

Firemní odpovědnost (angl. corporate responsibility) již pro společnosti není jen volbou – je povinností. Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj i ratifikace Pařížské dohody o změně klimatu radikálně změnily firemní prostředí a prozíravé společnosti už teď pracují na tom, aby splnily cíle udržitelného rozvoje.

Anketa z roku 2017 odhalila, že 60 % amerických společností s výnosy vyššími než 1 miliarda dolarů své strategie udržitelnosti energicky prosazuje. A v nedávné studii konzultační firmy Corporate Citizenship uvedlo 40 % dotazovaných společností, že pracují na tom, aby dosáhly přinejmenším jednoho ze 17 cílů udržitelného rozvoje uvedených v Agendě 2030.

Šéfové firem si musí uvědomit, že obchodní společnosti mají mnohem hlubší poslání než jen vydělávat peníze.

„I šéfové firem si musí uvědomit to, co mnoho jejich zaměstnanců dávno ví – že obchodní společnosti mají mnohem hlubší poslání než jen vydělávat peníze,“ vysvětluje Pedro Tarak, spoluzakladatel společnosti Emprendia, konzultační firmy zaměřené na strategie a komunikaci v oblasti udržitelnosti. „Novou laťkou konkurenceschopnosti není být nejlepší na světě, ale nejlepší pro svět,“ dodává.


Angažovanost zaměstnanců v oblasti firemní ekologické odpovědnosti se může vyplatit i ekonomicky. Přečtěte si jak.


Společnosti mají pro své úsilí o plnění cílů firemní odpovědnosti jednoho silného, ale občas nevyužitého spojence: své zaměstnance. Ti do firem přicházejí se svými vlastními hodnotami a chtějí svého zaměstnavatele vidět jako propagátora ekologického a sociálního pokroku. Výzkum společnosti Cone Communications z roku 2016 mluví jednoznačně pro posílení účasti zaměstnanců v iniciativách firemní odpovědnosti:

  • 88 % z nich chce znát a chápat závazky svého zaměstnavatele v oblasti firemní odpovědnosti
  • 85 % stojí o příležitosti pomáhat v dosažení stanovených cílů
  • 89 % chce poskytovat zpětnou vazbu, nápady a řešení pro zlepšení

Když společnosti správně využijí touhy svých zaměstnanců zapojovat se do aktivit firemní odpovědnosti, dodají jim prostor pro seberealizaci – a inspirují je k většímu zapojení a osobnímu naplnění. Zároveň je tak mohou povzbudit, aby šířili dobré jméno firmy ve svém okolí. To v důsledku poslouží hlubší integraci firemní odpovědnosti do celé společnosti, povzbuzení zaměstnanců a zlepší kvality jejich života na pracovišti i mimo něj.

Foto: Shutterstock.com

Zpět na články