Vzdělávejte své lidi průběžně a miřte přitom na praxi

Kdo spoléhá na to, že nováčka zaučí a vzdělávání bude mít odškrtnuté, měl by změnit názor. V úspěšném podniku je dnes lidi potřeba rozvíjet a vzdělávat průběžně.

A to nejen v odborných oblastech, jako je třeba baristika, zbožíznalství, kuchařské postupy nebo jazyky, ale i v „měkkých“ dovednostech, jako je asertivita či zvládání stresu. Vedle zlepšení úrovně podniku a udržení kroku s trendy může mít vzdělávání pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců. To se však podaří, když vezmou vzdělávání za své. Jak to zařídit? Zeptali jsme se lidí z praxe.

Bez vzdělávání se neobejdete

Důvody, proč se rozvoji a vzdělávání personálu věnovat, ať už jde o restauraci, bar, kavárnu, nebo malé bistro, shrnuje Václav Folda z pracovního portálu GastroJobs.cz:

  • Neustále se mění zvyklosti ve stravování i způsoby a techniky přípravy – o všem by měli být informováni kuchaři i obsluhující personál.
  • Díky dostupnosti informací jsou hosté stále vzdělanější a personál jim musí být rovnocenným partnerem.
  • Zaměstnanci stále častěji přicházejí i z jiných oborů nebo mají malou praxi a je potřeba je doškolit.

Vsaďte na profíky

V restauracích Ambiente přistupují k rozvoji zaměstnanců důsledně. Hana Smítalová, která tu má na starosti vyhledávání talentů, nám prozradila, co se jim osvědčilo:

  • Důslednost: rozvoj a vzdělávání jsou kontinuální. „K tomu se vztahuje i interní vzdělávací program Lokálníci a Hvězdy, určený talentům zevnitř,“ upřesňuje.
  • Dobrovolnost: je na každém zaměstnanci, aby se dobrovolně zapojil.
  • Výběr profesionálních externích lektorů: „Kromě interních školitelů máme i dvorní externí. Záleží na znalosti daného tématu, ale hlavně na formě předání, na schopnosti zpracování tématu pro provoz,“ objasňuje.

Dobrovolnost školení řeší otázku harmonogramu a času, který si zaměstnanci vyčlení. Plán školení a workshopů znají lidé v Ambiente s předstihem. „Navíc všechna témata v případě zájmu opakujeme a ten, kdo chce, si čas vždy najde. Je to osobní odpovědnost,“ uvádí Hana Smítalová.

Jak tvrdí i Václav Folda, náročnou práci a vzdělávání lze skloubit. „Různé degustace a školení od dodavatelů se konají mimo hlavní provozní dobu nebo se řeší nadvakrát, pro každou směnu zvlášť. A školení je také možné zařídit jako teambuilding,“ uvádí typ akce, která se dá realizovat třeba v turistických oblastech mimo hlavní sezonu.

Novinky vneste do praxe

U různých skupin zaměstnanců se přitom v Ambiente osvědčilo zaměřit se pokaždé na něco jiného:

  • „Soustředíme se na manažerské vzdělání, protože vzdělaný manažer získává větší nadhled a jistotu a dokáže být lepším šéfem svému týmu. V této oblasti jde zejména o workshopy zaměřené na seberozvoj,“ říká Hana Smítalová s tím, že jedním z hlavních důvodů, proč lidé obecně mění práci, je právě jejich šéf.
  • U kuchařů a číšníků jde zase o to, aby je práce stále bavila a učili se něco nového. „Proto každý měsíc chystáme workshopy, kterých se může bezplatně zúčastnit každý a kde se třeba můžete naučit, jak se dělá žloutkový věneček v Café Savoy,“ říká.
  • U nováčků zase jde hlavně o správný start, a proto je čeká úvodní školení. Na něm se dozví o historii a konceptech Ambiente, po nichž je pro ně připravená i gastrotour.

Podle Hany Smítalové je nutno sledovat trendy v oboru, aby na ně navazovala témata školení a jejich obsah. „A výzvou je přenesení nových poznatků do každodenní praxe. Člověk obvykle z workshopu odchází nabitý a rozhodnutý, jak bude vše dělat jinak, ale pak se vrací ke starým vzorcům chování. Je to lidská přirozenost a změně musíme napomoci,“ dodává.

Rotace nebo stáž?

Možností, jak zaměstnance rozvíjet, jsou také interní rotace, kdy lidé nahlédnou do práce ostatních a mohou si jinou pozici zkusit. Podle Václava Foldy rotace pomáhají pochopit celý podnik a souvislosti v něm.

Ke vzdělávání konkrétních lidí však, jak tvrdí, mohou lépe posloužit kratší stáže, kdy může zaměstnanec třeba dva týdny pracovat ve spřáteleném podniku s jiným zaměřením a načerpat nové podněty a inspiraci.

Foto: Shutterstock.com

Zpět na články