Zaměstnávání odsouzených: „I po drsném pádu se dá znovu vstát.“

Se zoufalým nedostatkem pracovních sil se na začátku loňského roku tak jako mnoho jiných firem potýkal i závod SKF Lubrication Systems CZ na výrobu mazacích systémů v Chodově u Karlových Varů. „Scházelo nám asi 40 zaměstnanců a volné pracovní pozice se nám nedařilo dlouhodobě obsadit,“ vysvětluje personalistka SKF Zdeňka Holasová. Spása přišla z nečekaného místa – z vězení. Firma dnes zaměstnává 19 odsouzených, které se podařilo integrovat tak dobře, že se SKF s programem probojovalo mezi pětici nejlepších HR projektů v soutěži Zaměstnavatel roku.

Zaměstnávání osob ve výkonu trestu je v Česku poměrně neobvyklým typem sociální integrace. Jak jste se do něj vlastně zapojili?

Počátkem roku 2016 jsme byli vzhledem k situaci na trhu práce ve velmi tíživé situaci. Nabízelo se řešení obsadit volná místa zahraničními zaměstnanci, ale tam jsme naráželi na různá rizika – na odlišnou mentalitu, jazykovou bariéru i na to, že získání těchto zaměstnanců trvá přibližně půl roku. A pak přišli naši dva kolegové Jiří Vrchlavský a Ladislav Hajšman s nápadem zaměstnávat odsouzené. Měli s tím zkušenosti z předchozích zaměstnání, kde odsouzení pracovali především na stavbách.

Jak na to reagovalo vedení společnosti?

Vedení tento nápad od počátku podporovalo. Viděli jsme nejen to, že se nám podaří obsadit volné pracovní pozice, ale i to, že můžeme dát odsouzeným druhou šanci vrátit se alespoň částečně do „normálního“ života. Celá akce se odvíjela v rámci našeho programu SKF Community Care.

Kde jste čerpali inspiraci?

Celou cestičku jsme si museli prošlapat víceméně sami. Naopak podle ohlasů jsme zřejmě my inspirovali další firmy.

Jakou věznici jste si k projektu vybrali?

Při výběru věznice pro nás bylo prioritou bezpečí našich kmenových zaměstnanců. Nechtěli jsme, aby chodili do práce s obavami a strachem. Proto jsme se rozhodli, že budeme vybírat takovou věznici, kde jsou odsouzení s mírnější formou trestu, s tzv. volným pohybem. Vzhledem k dobré dopravní obslužnosti jsme nakonec zvolili Věznici Ostrov-Vykmanov.

Celou cestičku jsme si museli prošlapat sami. Naopak podle ohlasů jsme inspirovali další firmy.

Jak probíhala spolupráce s touto věznicí?

Vedení věznice nám vyšlo velmi vstříc a musím říci, že jsme byli od počátku opravdu spokojeni s nastavenou spoluprací, vstřícným jednáním a snahou vyřešit všechna úskalí, která se objevila. Poděkování patří především řediteli věznice Pavlu Zangemu, vedoucímu oddělení zaměstnávání vězněných osob Jiřímu Blaslovi a také zástupci ředitele věznice Bohuslavu Doležalovi, t. č. již v důchodu, kteří se od počátku zasadili o možnost zaměstnávat odsouzené v SKF.

Jaké typy prací v SKF odsouzení vykonávají?

Odsouzení u nás pracují v rámci tří různých úseků – obrobna, logistika a montáž. Pokud se k nám přijedete podívat, najdete je rozptýlené prakticky po celé firmě. V logistice pracují ve třísměnném provozu, v montážích a na obrobně ve dvousměnném provozu. Jsou zaměstnaní jako operátoři výroby a vykonávají stejné práce jako kmenoví zaměstnanci.

Jakým způsobem jsou odsouzení odměňováni?

Odsouzení jsou odměňováni podle zákona, nelze jim dát větší odměnu, i když bychom rádi. V současné době činí odměna odsouzených, kteří u nás pracují, 55 korun na hodinu plus jim můžete dát maximálně 900 korun měsíčně odměnu

Ilustrační foto: SKF Lubrication Systems CZ

Jak vlastně zaměstnávání odsouzených funguje – jsou třeba více hlídáni?

Nikoliv, nejsou nijak střeženi ani hlídáni. Jsou sami zodpovědní za dodržování pravidel. Kromě omezení daných zákonem nejsou mezi nimi a běžnými zaměstnanci žádné rozdíly. Odsouzení pracují spolu s našimi lidmi a mezi nimi. Proto hovoříme o sociální integraci. Odsouzení znovu získávají pracovní návyky. Při práci s našimi zaměstnanci zjišťují, jaké jsou běžné každodenní starosti za zdmi věznice. Přicházejí na to, jaký život je po propuštění na svobodu čeká. Všem odsouzeným jsme nabídli možnost pracovat u nás i potom, co budou propuštěni.

Jak novinku přijali vaši stávající zaměstnanci?

Počáteční obavy byly rychle rozptýleny. Odsouzení se chovali velmi slušně, a co se týče pracovní morálky a výkonu, tak nadstandardně. Vzhledem k tomu jsme požádali věznici o další odsouzené. Dnes kmenoví zaměstnanci považují stávající odsouzené za „naše“. Stávají se mnohdy i komické situace, kdy si přijdou zaměstnanci stěžovat, že se jim nelíbí, že k nám chodí kontrolovat odsouzené vězeňská služba, nebo se přijdou zeptat, jestli by nešlo nějak udělat, aby s nimi odsouzení mohli na nějakou firemní akci, např. na Family Day nebo na ples.

Samozřejmě že nastaly i situace, kdy se odsouzení nějakým způsobem provinili proti pravidlům, ale nikdy nešlo o situaci, kdy by se stávající zaměstnanci museli bát.

Jaké zkušenosti jste díky tomu jako firma získali?

Především jsme byli opravdu překvapeni, kolik je ve věznici kvalifikovaných lidí. Na trhu práce prostě nejsou a vězení je jich s nadsázkou plné! Řekla bych, že naším prvotním cílem bylo získat zaměstnance. V současné době zaměstnáváme v rámci tohoto projektu v hlavním pracovním poměru dva zaměstnance po výkonu trestu a jsme s nimi velice spokojeni. Získali jsme plně zaučené lidi s perspektivou dlouhodobého zaměstnání.

Co vás tato netradiční sociální integrace naučila?

Naši zaměstnanci zjistili, že mezi odsouzenými jsou lidé, kteří si zaslouží druhou šanci. Prvnímu odsouzenému, který přijal naši nabídku zaměstnání, pomohli sehnat ubytování. Byl propuštěn krátce před vánočními svátky, a tak se mu postarali o oblečení a štědrovečerní večeři. Druhého odsouzeného dokonce nechal jeden zaměstnanec určitou dobu bydlet ve svém bytě, než si sehnal ubytování.

Někteří odsouzení se nemají kam vrátit. Sociální vazby jsou zpřetrhané nebo mají obavu, že by se vrátili zpět k trestné činnosti. Zde jim nabízíme práci, ve které je všichni znají a ve které nemají problém se začlenit do kolektivu. Nemusí na pohovorech čelit obavám a vysvětlovat, proč a za co byli ve vězení.

Náš projekt je důkazem, že se dá i po drsném pádu znovu vstát, když vám někdo podá pomocnou ruku.

Závod SKF Lubrication Systems v Chodově u Karlových Varů

Výrobní závod v Chodově je dnes předním výrobcem centrálních mazacích systémů, které mají široké použití v různých odvětvích průmyslu od těžařství, strojírenství, stavebnictví, energetický, zpracovatelský průmysl a obecně těžký průmysl po výrobu větrných elektráren. Výrobní závod byl v Chodově založen společností Lincoln Industrial v roce 1995. Od konce roku 2010 náleží celý koncern Lincoln Industrial pod koncern SKF AB, se sídlem ve švédském Göteborgu, jako součást tzv. Lubrication Business Unit.

Zpět na články